Ochrana osobních údajů

Při nakládání s osobními údaji postupujeme dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen "GDPR") účinném od 25. 5. 2018.

Správce osobních údajů

WINTERNET s.r.o.

IČ: 64617092

DIČ: CZ64617092

Sídlo: Chválkovická 609/82a, 772 00 Olomouc

Zaps. v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě oddíl C vložka 9002

Zpracování osobních údajů

Zpracováváme ty osobní údaje, které subjekt údajů poskytnul vyplněním Kontaktního formuláře, kterým zaslal nezávaznou poptávku na služby společnosti Winternet s.r.o.:

 • jméno a příjmení,
 • název firmy,
 • telefon,
 • e-mailová adresa.

Ke zpracování osobních údajů bude docházet po dobu 3 let.

Správce údajů nepředá osobní údaje subjektu údajů žádným dalším příjemcům. Tímto nejsou dotčeny povinnosti poskytovatele stanovené zvláštním právním předpisem.

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů právo:

 • žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů;
 • požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;
 • požádat při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy, aby osobní údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případně jejich zpracování omezeno;
 • vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu;
 • být informován o případech porušení zabezpečení osobních údajů a to tehdy, pokud je pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody.
 • veškerá uvedená práva může objednatel uplatnit prostřednictvím kontaktů zveřejněných na stránkách poskytovatele.

Cookies

Naše stránky využívají cookies. Cookies pomáhají ke správné funkčnosti stránek, analýze chování návštěvníků či jejich preferencí.

Používáme tyto cookies:

 • Nutné cookies - tyto cookies jsou nutné pro zajištění provozu webových stránek. Cookies umožňují základní funkcionalitu webu. Jde např. o cookie PHPSESSID.
 • Analytické - tyto cookies umožňují sledovat návštěvnost a činnosti uživatelů na webových stránkách. Sledování je anonymní. Díky analýze můžeme vyhodnocovat návštěvnost a chování uživatelů a tím stránky vylepšovat. Jde např. o cookies _utma, _utmb, _ga, _gid apod.

Používání cookies můžete nastavit ve svém prohlížeči. Cookies lze odmítnout nebo užívání jen některých cookies.

Ochrana osobních údajů

Naše řešení využívají také tito zákazníci

WINTERNET s.r.o.
OBCHODNÍ ODDĚLENÍ
adresa
Chválkovická 609/82a
Olomouc, 772 00
HOTLINE
telefon
587 407 847
v pracovní dny od 8 - 16 hod.